Kelderafdichting


Een droge koele kelder onder uw huis is een geweldig bezit, een natte vochtige kelder een grote ergernis. Een vochtige kelder is een prima omgeving voor schimmels, huiszwammen en ongedierte zoals pissebedden. UwBuitenzijde van de kelder wordt weer waterdicht gemaakt voorraad is niet meer veilig en uw huis gaat muf ruiken. Bovendien is het ongezond.


Oorzaken wateroverlast
De wateroverlast in uw kelder kan verschillende oorzaken hebben. Door slechte ventilatie kan bijvoorbeeld condens ontstaan. Een hoge grondwaterstand kan voor grote waterdruk zorgen waardoor op den duur lekkages ontstaan. Ook grondtrillingen door heiwerkzaamheden in de buurt kunnen vochtproblemen veroorzaken.


Lekkages
Kelders gaan vaak lekken bij de aansluiting van de wand naar de vloer of door scheuren in de kelderwanden. Ook de doorvoer van kabels kan gaan lekken.


Oplossen probleem
Oplossen van het probleem begint bij een goede diagnose: wat is precies de oorzaak van het vochtprobleem. Daarna moet een plan worden gemaakt om het probleem voor eens en voor altijd op te lossen. Dat is vakkennis voor nodig.


Weer droog en netjes

Hartog Afdichtingssystemen maakt uw lekkende of doorslaande kelder weer droog en netjes. De ervaren medewerkers van dit bedrijf dichten lekkages af, maken metselwerk weer sterk en draagkrachtig, injecteren scheuren en brengen zo nodig weer een nieuwe en strakke pleisterlaag aan.

U krijgt weer een droge kelder, waar u met een gerust hart uw mooie wijnen weer in kunt bewaren.

 

 

Vochtproblemen door de rivier die in de buurt van de kelder stroomt. Maar ook dit probleem kunnen wij oplossen. Het vochtprobleem wordt adequaat aangepakt